Niemieckie maski przeciwgazowe, tak jak rosyjskie czy francuskie, są przykładem masek zagranicznych w mojej kolekcji i stanowią jedynie jej uzupełnienie.  
   
Przykłady masek niemieckich zamieściłem w dwóch grupach. Niemcy i DDR. Różne czasy i różne światy. Różne maski.  
NIEMCY:  
Udało mi się kupić trzy maski z okresu II wojny światowej.
Dwie maski VM-40 w niezłym stanie, w oryginalnych pudełkach. Zastanawia niezwykła dbałość o szczegóły. Pudełko podwójnie bigowane na narożach z wytłoczonymi napisami.
Jedna maska GM-30 to niezwykle ważna maska przeciwgazowa okresu II wojny światowej.
 
DDR:  
Udało mi sie kupić jedną maskę produkowaną w NRD. Jest to maska, której pierwowzorem była mamerykańska maska przeciwgazowa M-17. W państwach Układu Warszawskiego produkowane kopie tych masek wiele lat. W Polsce produkowano maskę MP-4 i późniejszą wersję MP-4B.